Język obcy i komputer

Zapraszamy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, który obejmuje kurs języka obcego oraz obsługi komputera i przeznaczony jest dla aktywnych przedsiębiorców i ich pracowników w wieku 45 lat i więcej.

“Język obcy+komputer” dla aktywnych przedsiębiorców i ich pracowników 45+

September 7th, 2012

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników w zakresie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego oraz w zakresie obsługi komputera.
Szczegóły w zakładce „Grupa docelowa”.

Szkolenie przewiduje naukę języka obcego oraz naukę obsługi komputerów.
Łącznie – 90 godzin zajęć:

  • 60 godzin kursu języka obcego, do wyboru:
  1. język angielski
  2. język niemiecki
  • 30 godzin kursu z obsługi komputera

Zajęcia językowe i komputerowe będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę lektorów i trenerów, na różnych poziomach zaawansowania. Program kursu zostanie dostosowany do potrzeb uczestnika.

Kurs będzie prowadzony w centrum Poznania, w trybie:

• wieczorowym – język obcy (2 dni po 1,5h) plus komputer (1 dzień – 1,5h)

lub

• weekendowym – język obcy plus komputer (sobota, niedziela po 5h)

Uczestnicy projektu otrzymają materiały przydatne do nauki – podręcznik i ćwiczenia.
Część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, co podwyższy jakość prowadzonego kursu.

Przewidziany jest również zwrot kosztów za dojazd na szkolenie dla 25% uczestników mieszkających powyżej 35 kilometrów od Poznania.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata, w czterech edycjach. W każdej edycji zostanie przeszkolonych 120 osób.

Your email address will not be published.

Język obcy i komputer

Zapraszamy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, który obejmuje kurs języka obcego oraz obsługi komputera i przeznaczony jest dla aktywnych przedsiębiorców i ich pracowników w wieku 45 lat i więcej.